Daily Archives: Tháng Bảy 30, 2012

Anh!

Anh! em đang vui í, em muốn khi em vui có người cùng chia sẻ, nên em gọi anh đó Anh! em đang khóc í, em muốn khi em khóc có người để dựa vào, và chỉ duy nhất 1 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Anh!, Lảm nhảm của ta | Bạn nghĩ gì về bài viết này?