Monthly Archives: Tháng Chín 2012

Oan gia dễ dàng hóa giải- tiêu diêu hồng trần

edit: Sâu & Hàn http://thanhdaocac.wordpress.com/2011/10/26/ebook-oan-gia-d%E1%BB%85-dang-hoa-gi%E1%BA%A3i_tieu-dieu-h%E1%BB%93ng-tr%E1%BA%A7n/ heey, ta vừa đọc xong cuốn này và ta quá là thấy tiếc vì giờ mới đọc a >_<, cả truyện là tiết tấu nhẹ nhàng, hài hước, rất đang yêu, đọc hơi có vẻ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiện đại, Oan gia dễ dàng hóa giải | 3 phản hồi

Phế hậu tướng quân

http://tjnkerbell.wordpress.com/2012/09/02/ebook-phe-hau-tuong-quan/ truyện này ngược vô cùng ngược, ngược thân, ngược tâm, kết thúc lại là SE nữa, đau khổ thân ta lại đi bập vào, cả đêm đọc với khóc theo, ta ko bình luận gì thêm nữa vì đây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cảm nhận về ngôn tình đã đọc, cổ đại, ngược, Phế hậu tướng quân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?