Category Archives: Nơi nào củi gạo không vương khói bếp

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp

Tác giả : Lãnh Tuyền Chuyển ngữ : Haran Nguồn truyện có kèm ebook: http://hachikoranran.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-da-hoan/ngon-tinh-hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i/n%C6%A1i-nao-c%E1%BB%A7i-g%E1%BA%A1o-khong-v%C6%B0%C6%A1ng-khoi-b%E1%BA%BFp/ Hôm nay trong lúc đọc Gả cho Lâm An Thâm, vô tình thấy giới thiệu cuốn này với giọng văn mượt mà, chau chuốt, cho nên hứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiện đại, Nơi nào củi gạo không vương khói bếp | 12 phản hồi